50% Rutavdrag

Fast pris 399kr/tim inklusive resa,

199 kr per tillkommande halvtimme.

Hembesök även på kvällar & helger

Uppdrag utanför Borås är möjliga men milersättning tillkommer.

pris är efter 50% RUT-avdrag

Digital miniräknare